Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

Khai thác khoáng sản

nuiphao1

Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo

Nhóm ngành:
Địa chỉ: Xóm Suối Cát, xã Hà Thường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Hotline: 84