Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

  1. Trang Chủ
  2. Tầm Nhìn và Sứ Mệnh

Tầm Nhìn và Sứ Mệnh

Tầm Nhìn

Câu lạc bộ Sao Vàng Đất Việt với tầm nhìn gắn kết, tạo ra một Câu lạc bộ đoàn kết, vững mạnh, đa ngành nghề, cùng nhau phát triển:

 

  1. Nhận thức tầm quan trọng của việc vun đắp quan hệ giữa các doanh nghiệp, CLB Sao Vàng đất Việt chú trọng đến việc giao thương nội khối, sử dụng chéo sản phẩm của nhau, xây dựng mối liên kết, đoàn kết thâm giao giữa các doanh nghiệp nội bộ và các cá nhân doanh nhân trong CLB.
  2. Đẩy mạnh marketing, truyền thông và xây dựng thương hiệu riêng của Câu lạc bộ. 
  3. Đoàn kết để tạo ra một mô hình Câu lạc bộ kết nối, xúc tiến đầu tư và thương mại tốt nhất, đưa các doanh nhân, doanh nghiệp thành viên trong Câu lạc bộ cùng nhau phát triển trong kinh doanh.
  4. Cùng nhau trao đổi kinh nghiệm và phản hồi tích cực các ý kiến đóng góp của các thành viên. 
  5. Không ngừng nỗ lực nhằm phát triển các thành viên về cả chất lượng lẫn số lượng.
  6. Sự phát triển của Câu lạc bộ phải gắn liền với sự phát triển chung của toàn thể các thành viên

Sứ Mệnh

Sứ mệnh của Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt là tập hợp, đoàn kết, kết nối những doanh nhân, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Sao Vàng đất Việt để hình thành các liên minh kinh tế có quy mô và uy tín. 

Các thành viên trong Câu lạc bộ có thể liên kết cùng nhau để tìm kiếm cơ hội và thực hiện các dự án đầu tư, xúc tiến thương mại trên các lĩnh vực kinh tế. Câu lạc bộ cũng là sân chơi để các doanh nhân, doanh nghiệp hợp tác,  hỗ trợ nhau, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng năng lực quản trị và điều hành; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, giúp các thành viên gia tăng cơ hội kinh doanh với các doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế, thông qua các chương trình Xúc tiến  đầu tư và thương mại, qua đó mang đến đến những mối quan hệ có ý nghĩa và mang tính lâu dài, với những ngành nghề liên quan đến nhau trong nội khối.