Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

  1. Hành trình SVĐV

CLB Sao Vàng Đất Việt

Các cột mốc thời gian

2003
2003
2003

Có 626 thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu thuộc 20 nhóm ngành hàng của 31 tỉnh, thành phố và 15 Bộ, ngành được lựa chọn đề cử xét trao giải thưởng. Kết quả có 147 thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu nhất được bình chọn trao giải thưởng SVĐV 2003.

2004
2004
2004

Có 778 thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu của 52 tỉnh, thành, ngành thuộc 20 nhóm ngành hàng được chọn lựa đề cử tham gia giải thưởng. Kết quả có 155 thương hiệu và sản phẩm được bình chọn trao giải thưởng SVĐV.

2005
2005
2005

Có 1.006 thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu của 55 tỉnh, thành, ngành được đề cử giải thưởng SVĐV 2005. Kết quả có 175 thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu của 171 doanh nghiệp đoạt giải. Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã tham dự lễ trao giải thưởng và trực tiếp trao tặng Cúp Sao Vàng đất Việt cho các doanh nghiệp đoạt giải.

2006
2006png
2006

Giải thưởng SVĐV 2006 đã nhận được tổng cộng có 1.254 thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu của 212 doanh nghiệp. Kết quả có 150 thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu nhất được bình chọn nhận Giải thưởng SVĐV 2006. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và trao Cúp SVĐV cho các DN đoạt giải thưởng.

2007
2007
2007

Giải thưởng chỉ bình chọn và trao cho 100 Thương hiệu tiêu biểu Việt Nam, không bình chọn cho sản phẩm. Đây cũng là năm đầu tiên thí điểm tổ chức giải thưởng cấp khu vực, cụ thể là tại 3 khu vực Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Đông Nam bộ. Kết quả Giải thưởng Sao Vàng Bắc Trung bộ 2007 được trao cho 29 thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu; Giải thưởng Sao Vàng Nam Trung bộ 2007 được trao cho 25 thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu; Giải thưởng Sao Vàng Đông Nam bộ được trao cho 23 thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu.

2008
2008
2008

Giải thưởng SVĐV được triển khai giải thưởng theo 2 cấp: giải thưởng SVĐV cấp quốc gia và giải thưởng Sao Vàng khu vực đã góp phần nâng cao chất lượng giải thưởng và giúp các DN có cơ hội 2 lần được tôn vinh và quảng bá thương hiệu. Đây cũng là năm đầu tiên, giải thưởng Sao Vàng đất Việt bình chọn TOP 200 thương hiệu trao giải thưởng và xét tặng các danh hiệu TOP10, TOP100, TOP200 thương hiệu Việt Nam.

Lễ trao giải thưởng có Đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và trao Cúp SVĐV cho các DN đoạt giải thưởng.

2009
2009
2009

Giải thưởng xây dựng các tiêu chí, quy trình bình chọn TOP200, TOP100 và đặc biệt là TOP10 rất chặt chẽ, công phu và khoa học. TOP200 doanh nghiệp đoạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2009 đã tạo ra doanh thu lên tới trên 453 ngàn tỷ đồng, doanh thu xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD, nộp ngân sách trên 34 ngàn tỷ đồng và giải quyết việc làm cho hơn 305 nghìn lao động.

Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2009 có Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Đồng chí Vũ Khoan, Nguyên Phó Thủ tướng; Đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

2010
2010
2010

Có 200 doanh nghiệp đoạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2010 đã đạt tổng doanh thu năm 2009 là 475 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 44 nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 390 nghìn lao động.

Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2010 có đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

2011
2011
2011

Giải thưởng SVĐV đã thu hút được gần 350 thương hiệu được đề cử từ 54 tỉnh thành phố. Hội đồng bình chọn đã chọn ra 200 thương hiệu tiêu biểu để trao giải thưởng SVĐV2011. TOP 200 thương hiệu SVĐV 2011 đã tạo ra trên 703 ngàn tỷ đồng doanh thu, nộp ngân sách 46 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 56 ngàn tỷ động và tạo việc làm cho trên 380 ngàn lao động.

Ngày 15/10/2011, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tham dự Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2011 tại trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

2013
2013
2013

TOP10-TOP100-TOP200 thương hiệu tiêu biểu được bình chọn trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2013. TOP200 thương hiệu được trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2013 đã tạo ra trên 734 ngàn tỷ đồng doanh thu, nộp ngân sách 110 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 56 ngàn tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 466 ngàn lao động.

Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2013 và kỷ niệm 10 năm Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã được tổ chức trọng thể. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc Hội cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố đã đến tham dự buổi lễ và trao giải thưởng cho các doanh nghiệp.

2015
2015
2015

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2015 đã có 276 hồ sơ của 48 tỉnh, thành phố trên cả nước được đề cử tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015. 200 thương hiệu đoạt Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015 đã tạo ra Tổng doanh thu năm 2015 là 839 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 91 nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 252 nghìn lao động.

Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015 đã được tổ chức trọng thể, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên cả nước.

2018
2018
2018

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã có 348 hồ sơ của các thương hiệu từ 50 tỉnh, thành phố trên cả nước được đề cử tham gia Giải thưởng. 200 thương hiệu được trao Giải Sao Vàng đất Việt 2018 đã tạo ra doanh thu trên 912 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách trên 72 nghìn tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 417 nghìn lao động.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành hữu quan đã đến dự và trao Giải thưởng cho các thương hiệu đoạt giải.

2021
2021
2021

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã có 348 hồ sơ của các thương hiệu từ 50 tỉnh, thành phố trên cả nước được đề cử tham gia Giải thưởng. 200 thương hiệu được trao Giải Sao Vàng đất Việt 2018 đã tạo ra doanh thu trên 912 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách trên 72 nghìn tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 417 nghìn lao động.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành hữu quan đã đến dự và trao Giải thưởng cho các thương hiệu đoạt giải.

Đã có 294 doanh nghiệp của 55 tỉnh, thành phố trên cả nước được đề cử tham gia Giải thưởng. Trong bối cảnh hơn hai năm dịch bệnh Covid-19 hoành hành dẫn đến những tác động sâu sắc, chưa từng có tiền lệ đối với mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó, nền kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề.

Tổng doanh thu của 200 doanh nghiệp có thương hiệu đạt giải Sao Vàng đất Việt 2021 là trên 747 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách trên 40 ngàn tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 450 ngàn lao động.

2022
133052072124399472_9A9578D2-B1A7-46EA-B32F-C27EC9FC4C62
2022

Tháng 8 năm 2022: Câu lạc bộ “Sao Vàng đất Việt” đã chính thức ra mắt, hứa hẹn sẽ tạo động lực giúp các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt được thành lập tạo ra sân chơi, tập hợp sức mạnh, kết nối các doanh nghiệp đoạt giải Sao Vàng đất Việt các năm. Câu lạc bộ sẽ hướng đến các hoạt động trọng tâm, tạo môi trường kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, chuyên nghiệp và cùng nhau phát triển.

 

Với nhiệm vụ liên kết và hỗ trợ thiết thực cho sự phát triển của các Doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt, câu lạc bộ sẽ hướng các hoạt động trọng tâm vào công tác đối thoại chính sách, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy các mô hình hợp tác theo ngành nghề, xây dựng chuỗi giá trị sản xuất….