Thư mời

Thời gian

Ngày 11/05/2023 ( Thứ 5 )

Địa điểm

Trân trọng kính mời Anh/Chị tham dự !

{typeelementor,siteurlhttpssaovangdatviet.com.vnwp-json,elements[{id39b0b70a,elTypewidget,isInnerfalse,isLockedfalse,settings{image{id5882,urlhttpsaovangdatviet.com.vnwp-contentuploads20230511_Contact (1)

Đơn đăng ký

Đơn đăng Ký

Anh/Chị đã hoàn tất đăng ký tham gia TỌA ĐÀM DOANH NHÂN VIỆT NAM “GO GLOBAL” Thông tin chi tiết của Chương trình sẽ được cập nhật liên tục tới Anh/Chị. Để nhận các thông tin chi tiết mới nhất về sự kiện, Quý Anh/Chị vui lòng tham gia nhóm Zalo của sự kiện dưới đây

 

https://zalo.me/g/chpptn489