Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

  1. Tin tức / Hoạt động
  2. Quảng Ngãi muốn dành quỹ đất đầu…

Quảng Ngãi muốn dành quỹ đất đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị

Monday, 24/10/2022, 06:12
Ngập nước ở TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi sau một trận mưa lớn.
Ngập nước ở TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy sau một trận mưa lớn. Ảnh: Thanh Chung

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa xây dựng báo cáo đánh giá tác động Quy định ban hành Lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2021; Luật giao UBND tỉnh Quy định lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư, khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh.

Do đó, việc UBND tỉnh ban hành Quy định Lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là cần thiết.

Quy định sẽ tác động trực tiếp đến các các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quy định ban hành kịp thời sẽ đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo trong hệ thống pháp luật, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý nhà nước trong quản lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. Đó là những tác động tích cực. Đồng thời, quy định trên không gây tác động tiêu cực.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, Dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách Quy định ban hành lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cùng với các hồ sơ xây dựng quy định được lấy ý kiến bằng một số hình thức.

Đó là Dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, cổng thông tin thành phần của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian 30 ngày để các tổ chức, cá nhân, cộng đồng góp ý kiến rộng rãi; lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, địa phương, hội, đoàn thể,… trên địa bàn tỉnh bằng văn bản.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng đi mới của TIG: ‘Go Global’ với lĩnh vực Bất động sản định cư châu Âu

Nhận định thị trường bất động sản Việt Nam sẽ khó khăn trong dài hạn, Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) đã thực hiện bước chuyển mình táo bạo, vươn xa khỏi thị trường trong nước để tìm kiếm những cơ hội phát triển mới ở thị trường quốc tế, với trọng tâm là lĩnh vực bất động sản định cư châu Âu. Và Hungary đã được lựa chọn là thị trường chiến lược trên hành trình “xuất ngoại” đó.