Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

  1. Ủy Viên
  2. ,
  3. A. Lê Viết Hải

A. Lê Viết Hải

Chức danh doanh nghiệp
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là một trong những tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản. Tập đoàn được thành lập từ năm 1987 và có trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam. Hòa Bình hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm thiết kế và xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường, các dự án giao thông, các khu đô thị và các tòa nhà cao tầng. Tập đoàn cũng đầu tư vào các dự án bất động sản và phát triển các khu đô thị mới.