Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

  1. Ủy Viên
  2. ,
  3. C. Phạm Thị Thúy Hà

C. Phạm Thị Thúy Hà

Chức danh doanh nghiệp
Công ty CP Dịch vụ Hàng Hải Hàng Không Con Cá Heo, hay còn gọi tắt là Dolphin Logistics, là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ logistics và vận chuyển hàng hóa tại Việt Nam. Công ty được thành lập từ năm 1997 và có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.