1. /
  2. Ủy Viên
  3. /
  4. ,
  5. /
  6. C. Nguyễn Nữ Phương Châu

C. Nguyễn Nữ Phương Châu

Chức vụ CLB
Chức danh doanh nghiệp

ThangLong Invest Group (TIG) là công ty đầu tư và phát triển dự án với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc phát triển các ý tưởng kinh doanh sáng tạo thành các sản phẩm về Bất động sản, Tài chính và Truyền thông.