Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

  1. Ủy Viên
  2. ,
  3. C. Lê Thị Thu Huyền

C. Lê Thị Thu Huyền

Chức danh doanh nghiệp
Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (gọi tắt là Truong Sinh Group) được thành lập năm 2004, là một trong những Công ty tiên phong trong nghiên cứu khoa học y dược, sản xuất thành công các sản phẩm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Công ty đang tiếp tục tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm theo quy trình khép kín có nguồn gốc từ thảo dược mang tính ứng dụng cao trong sản xuất nông nghiệp và trong cuộc sống xã hội.