Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

  1. Ủy Viên
  2. ,
  3. A. Thân Văn Hùng

A. Thân Văn Hùng

Chức danh doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Toàn cầu NIC (NIC Global) là một trong những công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ nhân sự được thành lập từ năm 2002. Đến nay, NIC Global đã có 20+ năm kinh nghiệm cung cấp các giải pháp nhân sự cho các công ty trong nước và các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.