Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

  1. Ủy Viên
  2. ,
  3. A. Phạm Thanh Hưng

A. Phạm Thanh Hưng

Chức danh doanh nghiệp
CEN GROUP là một trong những đơn vị kinh doanh bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Công ty được thành lập từ năm 2003 và có trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam. CEN GROUP hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của thị trường bất động sản, bao gồm phát triển các khu đô thị mới, xây dựng các tòa nhà cao tầng, cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà và kinh doanh các sản phẩm bất động sản khác. Công ty cũng có nhiều dự án lớn trên toàn quốc, bao gồm các khu đô thị, khu dân cư và các khu du lịch nghỉ dưỡng.