Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

  1. Ủy Viên
  2. ,
  3. Anh Nguyễn Phúc Long

Anh Nguyễn Phúc Long

Chức danh doanh nghiệp
ThangLong Invest Group (TIG) là công ty đầu tư và phát triển dự án với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc phát triển các ý tưởng kinh doanh sáng tạo thành các sản phẩm về Bất động sản, Tài chính và Truyền thông.