CLB Sao Vàng Đất Việt

VIETNAM GOLDEN STAR CLUB

  1. /
  2. Hội Viên
  3. /
  4. A. Nguyễn Khoa Bảo

A. Nguyễn Khoa Bảo

Chức danh doanh nghiệp: Phó chủ tịch HĐQT
Chức vụ CLB: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt