CLB Sao Vàng Đất Việt

VIETNAM GOLDEN STAR CLUB

  1. /
  2. Hội Viên
  3. /
  4. A. Nguyễn Duy Chính

A. Nguyễn Duy Chính

Chức danh doanh nghiệp: Tổng giám đốc
Chức vụ CLB: Phó chủ tịch CLB Sao Vàng Đất Việt