Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

  1. Tin tức / Hoạt động
  2. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN…

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ

Friday, 21/04/2023, 04:57

Ngày 15.04.2023, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 để báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023 và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty. 

Tới dự Đại hội có ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Tập Đoàn Dệt May Việt Nam, ông Nguyễn Đức Trị – Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; ông Nguyễn Văn Hải – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các ông, bà trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng 122 cổ đông đại diện cho 26.070.107 cổ phần, chiếm 87% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty tham dự phiên họp.

ông Nguyễn Văn Hải – Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã báo cáo Đại hội về hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Hải – Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã báo cáo Đại hội về hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong nửa cuối năm 2022 do thị trường có nhiều biến động, nhưng bằng nhiều giải pháp linh hoạt, Tổng Công ty đã xuất sắc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 5.144 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2021, đạt 122% kế hoạch năm; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 337,4 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2021, đạt 156% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân NLĐ đạt 10 triệu đồng/người/tháng, tăng 14% so với năm 2021; Chia cổ tức 60%/vốn điều lệ (trong đó, chi bằng tiền 40%, chi bằng cổ phiếu 20%).

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Năm 2023 được coi là năm nhiều thách thức với ngành dệt may, tổng cầu suy giảm, hàng hóa tồn kho nhiều, đơn hàng ngắn, quy mô nhỏ… ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động SXKD của Tổng Công ty. Trong bối cảnh đó, Tổng Công ty đặt mục tiêu doanh thu 4.500 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 200 tỷ đồng; Tỷ lệ cổ tức 25%.

Phát biểu tại Đại hội, ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Vinatex đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT, Cơ quan điều hành và tập thể CBNV-NLĐ Tổng Công ty trong thời gian qua bởi trong năm 2022 là một năm đặc biệt khó khăn không chỉ với ngành dệt may mà với hầu hết các ngành sản xuất.

Ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Vinatex phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh đó, ông Cao Hữu Hiếu nêu ra một số nội dung mà Tổng Công ty cần chú trọng thực hiện trong năm 2023. Tập đoàn cũng mong muốn Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ sẽ phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của mình trong thành công của doanh nghiệp, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Hội đồng quản trị, cùng với HĐQT và Ban Điều hành thực hiện thành công các chiến lược phát triển trung và dài hạn cũng như giải quyết các vấn đề lớn của Tổng Công ty, đưa Tổng Công ty phát triển hiệu quả và bền vững.

Ông Nguyễn Đức Trị, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội có những phát biểu cảm ơn và tiếp thu toàn bộ những ý kiến đóng góp của các cổ đông và Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, cam kết sẽ đưa các ý kiến đóng góp của cổ đông vào các giải pháp của Tổng Công ty, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cũng mong muốn các cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành với Tổng Công ty trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Các cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội 

Tại Đại hội, 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Kế hoạch, giải pháp năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông; Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023; Phê duyệt kế quả bầu cử bổ sung thành viên BKS Tổng Công ty nhiệm kỳ 2022-2027,…

Nguồn: Hòa Thọ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

CLB SAO VÀNG ĐẤT VIỆT PHỐI HỢP VỚI HỘI DOANH NHÂN TRẺ THÁI BÌNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN SỐ ĐẶC BIỆT, CHỦ ĐỀ: “XU HƯỚNG ĐẦU TƯ – KẾT NỐI NGUỒN LỰC”

Tại Chương trình, các đại biểu đã nghe hai diễn giả: Anh Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) và Anh Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt, Phó Chủ tịch Tập đoàn Cen Group bàn luận, phân tích tình hình kinh tế tài chính doanh nghiệp, những nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong sản xuất, lưu thông hàng hóa và tắc nghẽn dòng vốn; một số giải pháp, kinh nghiệm ứng phó với cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế do tác động của dịch Covid-19 và xung đột quân sự trên thế giới.