Logo Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021

  1. Tin tức / Hoạt động
  2. Cần bổ sung chế tài đối với…

Cần bổ sung chế tài đối với các trường hợp trả lại vốn kế hoạch hằng năm

Wednesday, 26/10/2022, 16:35

Không có khái niệm “trả lại” kế hoạch vốn

Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế – xã hội, một số đại biểu Quốc hội đã đề nghị làm rõ việc một số bộ, ngành, cơ quan trung ương xin giảm, điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công năm 2022, đặc biệt là việc xin giảm với tỷ lệ quá lớn.

Liên quan đến vấn đề này, giải trình, làm rõ ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, từ năm 2020 đến nay, đã xuất hiện tình trạng bộ, cơ quan trung ương và địa phương có văn bản đề nghị “trả lại” kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, nhất là vốn ODA do không giải ngân được và xu hướng này ngày càng gia tăng. Năm 2020 là trên 14.000 tỷ đồng, năm 2021 là trên 20.000 tỷ đồng.

“Theo quy định hiện hành, không có khái niệm ‘trả lại’ kế hoạch vốn”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng lý giải và cho biết, thực chất, đây là quy trình điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm theo quy định của Luật Đầu tư công. Trong đó, những bộ, cơ quan trung ương, địa phương có điều chỉnh giảm kế hoạch vốn và được quen gọi là “trả lại” kế hoạch vốn.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, để thực hiện được việc điều chỉnh kế hoạch vốn thì phải đáp ứng điều kiện có nơi tăng phải có nơi giảm để không làm thay đổi tổng mức vốn kế hoạch hằng năm đã được Quốc hội thông qua.

Vẫn còn những “nút thắt” trong hoạt động đầu tư công chưa được giải quyết hiệu quả

“Đây là một điều cần chú ý, cho thấy còn có những ‘nút thắt’ trong hoạt động đầu tư công chưa được giải quyết hiệu quả, gây ra nhiều hệ lụy và tạo áp lực bố trí kế hoạch vốn cho các năm sau rất lớn khi các năm trước không giải ngân được”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trả lời các đại biểu Quốc hội như vậy.

Theo Bộ trưởng, số vốn kế hoạch đã bố trí nếu không được giải ngân hết sẽ bị hủy dự toán theo quy định và đòi hỏi các bộ ngành phải bố trí bổ sung bằng kế hoạch vốn năm sau để dự án được triển khai liên tục. Điều này sẽ tác động không chỉ tới công tác lập kế hoạch mà còn tác động tới khả năng hoàn thành dự án, kéo dài thời gian, chậm tiến độ, không phát huy hiệu quả đầu tư, lãng phí cơ hội và nguồn lực…

Chỉ có xin trả lại, mà ít có đề xuất bổ sung vốn

Lý giải vì sao giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, có chuyện xin “trả lại” vốn kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, có cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

Chẳng hạn, chất lượng chuẩn bị dự án chưa tốt, còn tình trạng phê duyệt dự án chưa bảo đảm đầy đủ các quy định hiện hành, nhất là quy định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, phê duyệt dự án mang tính hình thức để giao kế hoạch, khi dự án được quyết định và bố trí vốn mới thực sự tiến hành hoàn tất việc chuẩn bị đầu tư; công tác xây dựng kế hoạch chưa tốt, vẫn còn tư duy nhiệm kỳ, xây dựng danh mục dự án, kế hoạch chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu thực tiễn mà từ ý muốn chủ quan ngay khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm…, do vậy ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch hằng năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo quy định tại Điều 56 Luật Đầu tư công, việc lập kế hoạch phải dựa trên cơ sở đề xuất của bộ, cơ quan trung ương và địa phương và khả năng đáp ứng của ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, sau khi được giao kế hoạch cho các dự án theo đề xuất của bộ, cơ quan trung ương và địa phương, chính các bộ, cơ quan trung ương và địa phương lại trả lại kế hoạch khi xuất hiện vướng mắc, khó khăn trong giải ngân vốn…

Một nguyên nhân quan trọng khác, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là việc chấp hành kỷ luật đầu tư công chưa nghiêm, chưa tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư công.

“Luật Đầu tư công không quy định các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trả lại kế hoạch năm khi không giải ngân được”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Trên thực tế, Luật Đầu tư công chỉ quy định về thẩm quyền và các trường hợp điều chỉnh kế hoạch (Điều 67). Đối với việc điều chỉnh kế hoạch trung hạn và hằng năm giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trong trường hợp không thay đổi tổng mức vốn trung hạn và hằng năm đã được Quốc hội quyết định.

Như vậy, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc điều chỉnh kế hoạch giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương bảo đảm nguyên tắc điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm tương ứng. Do đó, trong các nghị quyết của Chính phủ (phiên họp thường kỳ hoặc nghị quyết giải ngân vốn) và trong các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các hội nghị giải ngân và các văn bản điều hành đều yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có nhu cầu điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án chậm triển khai để điều chỉnh tăng kế hoạch cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn.

Thực tế, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 8/2022, để bảo đảm sử dụng vốn đầu tư công tiết kiệm, hiệu quả, trên cơ sở đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 của một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh trên 3.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 28/6/2022 chưa phân bổ để điều chỉnh tăng cho các bộ, cơ quan trung ương có nhu cầu.

“Sau đợt điều chỉnh này, đến nay, cơ quan tổng hợp được Chính phủ giao là Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được đề xuất bổ sung vốn của bất kỳ các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nào mà chỉ nhận được một số đề xuất trả lại vốn”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Cần có chế tài với trường hợp “trả lại vốn”

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư công được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao cho từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương là chỉ tiêu pháp lệnh. Do đó, việc không hoàn thành chỉ tiêu này thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, cới trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương và các cấp chính quyền địa phương phải coi việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch đã được giao là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, sớm đưa các công trình vào khai thác, sử dụng góp phần khơi thông, giải quyết các điểm nghẽn về cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

“Việc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề xuất ‘trả lại’ kế hoạch là không thực hiện nghiêm chỉ tiêu pháp lệnh của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ cũng như có thể làm ảnh hưởng đến mục tiêu của Kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm được Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII thông qua”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện tại, Luật Đầu tư công và các nghị định hướng dẫn mới có chế tài đối với trường hợp không giải ngân hết kế hoạch, quy định cắt giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn tương ứng với số vốn kế hoạch hằng năm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không giải ngân hết và không được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm sau.

“Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, nên chăng cần phải bổ sung chế tài đối với các trường hợp trả lại kế hoạch hằng năm”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

CLB SAO VÀNG ĐẤT VIỆT PHỐI HỢP VỚI HỘI DOANH NHÂN TRẺ THÁI BÌNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN SỐ ĐẶC BIỆT, CHỦ ĐỀ: “XU HƯỚNG ĐẦU TƯ – KẾT NỐI NGUỒN LỰC”

Tại Chương trình, các đại biểu đã nghe hai diễn giả: Anh Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) và Anh Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt, Phó Chủ tịch Tập đoàn Cen Group bàn luận, phân tích tình hình kinh tế tài chính doanh nghiệp, những nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong sản xuất, lưu thông hàng hóa và tắc nghẽn dòng vốn; một số giải pháp, kinh nghiệm ứng phó với cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế do tác động của dịch Covid-19 và xung đột quân sự trên thế giới.