1. /
  2. Lịch sử phát triển

Lịch sử về chúng tôi

Qua 18 năm (2003 – 2021) triển khai rất thành công, đã có 2.127 lượt thương hiệu, sản phẩm được tôn vinh trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt. Với tiêu chí xét trao tặng hàng năm cho các thương hiệu, sản phẩm Việt Nam có thể so sánh, cạnh tranh thành công với sản phẩm quốc tế, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã trở thành biểu tượng thành công và khẳng định vị thế, thương hiệu của những doanh nghiệp thành công nhất Việt Nam, được xã hội và giới doanh nghiệp đặc biệt ghi nhận.

2003
21 Tháng 7
Giải thưởng đầu tiên

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 và là giải thưởng đầu tiên ở Việt Nam có hệ thống tiêu chí bình chọn đánh giá doanh nghiệp một cách toàn diện

2004
1 Tháng 9
Sao Vàng Đất Việt 2004

Có 778 thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu của 52 tỉnh, thành, ngành thuộc 20 nhóm ngành hàng được chọn lựa đề cử tham gia giải thưởng. Kết quả có 155 thương hiệu và sản phẩm được bình chọn trao giải thưởng.

2005
15 Tháng 9
Sao Vàng Đất Việt 2005

Có 1.006 thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu của 55 tỉnh, thành, ngành được đề cử giải thưởng SVĐV 2005. Kết quả có 175 thương hiệu và sản phẩm tiểu biểu của 171 doanh nghiệp đoạt giải.

2006
2 Tháng 9
Sao Vàng Đất Việt 2006

Giải thưởng SVĐV 2006 đã nhận được tổng cộng có
1.254 thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu của 212 doanh
nghiệp. Kết quả: 150 thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu
nhất được bình chọn nhận Giải thưởng SVĐV 2006.

2007
7 Tháng 10
Tổng kết 5 năm
Đột phá thương hiệu

Giải thưởng SVĐV được nâng cao tiêu chí bình chọn theo các chuẩn mực quốc tế, xây dựng giải thưởng SVĐV trở thành thương hiệu của những thương hiệu mạnh nhất Việt Nam. Giải thưởng chỉ bình chọn và trao cho 100 Thương hiệu tiêu biểu, không bình chọn cho sản phẩm. Đây là một quyết định đột phá để xây dựng hình ảnh thương hiệu Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Và cũng là năm đầu tiên thí điểm tổ chức giải thưởng cấp khu vực, cụ thể là tại 3 khu vực Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Đông Nam Bộ. 

March 30
Sub Label
Add Title Here
Add Description Here